LC POZNAŃ PATRIA
powstał 9 marca 1991 r. jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Klub zrzeszający wyłącznie kobiety. Naszą założycielką była - pełna niespożytej energii - Krystyna Szmeja, a klubem wspierającym był LC Brunkullan ze Szwecji z Ive Hernfeldt na czele. Nieustająco staramy się ograniczyć ból i cierpienie chorych i niepełnosprawnych dzieci...
PREZYDENT
KLUBU
kadencji 2018/2019/2020/2021


Agnieszka Kaczmarek