Artykuły

30 lat minęło jak jeden dzień.... :)

9 marca 1991 miała miejsce uroczystość Charter Night Lions Club Poznań Patria. W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zebrały się setki gości z Polski – był to pierwszy żeński Lions Club w tej części Europy i zagranicy – naszymi matkami chrzestnymi były Lionki ze Szwecji z LC Brunkullan.

35 członkiń – założycielek rozpoczęło pracę pod charyzmatycznym przywództwem Krystyny Szmeji. Wśród nas znalazła się  też Kazimiera Milanowska, dzięki której powstał pierwszy klub w Polsce: LC Poznań Polska.

Byłam najmłodsza w tym gronie; Krysia miała dla mnie zadanie specjalne – prowadzenie korespondencji w języku angielskim jako International Relations. Praca w Klubie zmieniła moje życie; nie wiem kim byłabym, gdybym kiedyś przypadkowo nie spotkała Krysi. Los miał dla mnie zadanie, dla mnie i wielu koleżanek, które zaprosiłam do pracy w Klubie. Nasze przyjaźnie przetrwały wiele lat – praca dla potrzebujących umocniła nasze więzi.

Choć wiek nie pozwala im na pracę, to ciągle są z nami emocjonalnie Danusia Pater i Basia Działoszyńska. Spotykamy się na Wigiliach Lionów.

Dziś jest nas 17. Młodych (niezmiennie!), aktywnych zawodowo i rodzinnie, o różnych zainteresowaniach, ale łączy nas przyjaźń i przyjemność pracy w zespole.

To nasz Klub jako pierwszy zdobył grant na zakup lasera do przyklejania siatkówki dla jednej z poznańskich klinik – tak zaczęłyśmy pomagać osobom chorym na cukrzycę. Opiekujemy się od zawsze dziećmi – kiedyś chorym na cukrzycę, teraz tym ze specjalnymi potrzebami. Mamy szczęście współpracować z Zespołem Szkół Specjalnych nr 105. Zaczęłyśmy od ufundowania sprzętu sportowego, obozów treningowych (Szkoła ma świetną kadrę nauczycielką). W naszym gronie są Dyrektor Szkoły i Jej Zastępca. To najlepiej świadczy o sukcesie pracy zespołowej.

Piękna, nowa siedziba Szkoły to wspaniały przykład poznańskiej gospodarności! Zaizolowana termicznie w 2018, jest świetnie wyposażona w sprzęt do integracji sensorycznej i rehabilitacji. W ZSS uczy się ponad prawie 200 uczniów; większość lekcji odbywa się w trybie indywidualnym. Szerokie korytarze, okazała stołówka, ogromna sala gimnastyczna – to atuty wnętrza.

ZSS otoczony jest ogromnym terenem; do niedawna niezagospodarowanym. Dziś małe i duże dzieci bawią się na dwóch placach zabaw, połączonych z siłownią na świeżym powietrzu.

Wierzymy w moc spędzania czasu na wolnym powietrzu. W 2019 przy wsparciu Klubów Lions z Poznania i międzynarodowej Lions Club International Foundation stworzyłyśmy ogród terapeutyczny 4 Pory Roku, wyposażony w zewnętrzne instrumenty muzyczne i nasadzenia, pełniące funkcje sensoryczne. Są tu szumiące trawy, rośliny do głaskania, ścieżki z szyszek i innych ciekawych nawierzchni. Największym przebojem jest podwyższona rabata, w której rosną truskawki, poziomki i zioła – to tam, na koniec ogrodu biegną dzieci najpierw! Mogą odpocząć w sąsiadującej altanie.

Ostatnim niezagospodarowanym miejscem zajmujemy się dziś, zgodnie z planem naszej klubowej koleżanki, Eweliny Pilch, hortiterapeutki.

Park Lwie Serce powstaje wiosną 2021, by uświetnić 30. rocznicę oficjalnego rozpoczęcia pracy członkiń Lions Club Poznań Patria. Będzie miejscem spotkań, rozważań, obserwacji, miejscem integracji. Służyć ma temu również zaprojektowana w centralnym punkcie parku ławka o otwartym charakterze w postaci dwóch przeciwległych łuków. Park oprócz ludzi będą odwiedzać, a także zamieszkiwać ptaki i inne małe żyjące stworzenia, które w całości razem z roślinami będą stanowić piękne bioróżnorodne środowisko, którym nam wszystkim tak bardzo leży na sercu by o nie dbać, inspirować się nim a także korzystać z niego dla naszego zdrowia.

NA CZYM POLEGAĆ MA HORTITERAPIA W PARKU LWIE SERCE?

Park będzie miał cechy parku sensorycznego, stąd wybór roślin, które będą oddziaływały polisensorycznie, dotykały zmysłów odbiorców niezależnie od wieku i grupy społecznej. Pierwszy etap parku skupia się wokół drzew. Część z nich to wieloletnie jesiony o dorosłej już okazałej koronie, pięknie wybarwiające się jesienią stanowią otulinę parku od wschodniej strony. Wnętrzne parku będzie wypełnione drzewami o kolumnowym pokroju będą to między innymi wiśnie piłkowane Amanogawa czy też dąb błotny Green Pillar, dwa różne gatunki dostarczające wrażeń estetycznych, oraz emocjonalnych, które przez cztery pory roku potrafią zachwycać zmiennością koloru liści, obfitością subtelnych kwiatów  w przypadku wiśni czy samą koroną w okresie spoczynku. Pojawią się również klon tatarski, ambrowiec amerykański oba przepięknie wybarwiające się na jesieni wprowadzą absolutnie energetyczny akcent dzięki kolorom. W parku nie może zabraknąć krzewów, bylin i traw ozdobnych te ostatnie mają zdecydowanie wpływać na zmysł słuchu, który pod wpływem wiatru będzie wprawiał w ruch źdźbła trawy szumiąc i falując jednocześnie. Trawy pojawią się w licznych odmianach od miskantów chińskich, rozplenic japońskich do zwiewnych ostnic. Celem nasadzeń bylinowych, które pojawią się oprócz swobodnych wypełnień będą zaplanowane rabaty o ściśle określonych cechach by wydobywał się zeń intensywny przyjemny zapach i był piękny w odbiorze. Woń kwiatów stymuluje zmysł zapachu.

Zaprojektowana roślinność została dobrana w taki sposób, aby oprócz hortiterapii biernej polegającej na wnikliwej obserwacji roślin, można było wykorzystać ją podczas hortiterapii czynnej, prowadząc zajęcia warsztatowe np. w zaproponowanym do tego miejscu wykorzystując istniejący plac betonowy. Od wschodniej strony parku w miejscu istniejącej już dorodnej brzozy dosadzone zostaną kolejne brzozy, które stworzą miejsce do sylwoterapii, powstanie tak zakątek pozytywnej energii, przytulanie się drzew wpływa korzystnie na nasz dobrostan psychiczny.

Nieopodal powstanie ścieżka sensoryczna, która będzie nawiązaniem do istniejącej już ścieżki wykonanej w pierwszej części ogrodu, wypełniona zostanie różnorodnym materiałem naturalnego pochodzenia, szyszki, kora, kamień otoczak, żwir. Każdy z tych materiałów, dotknięty bosą stopą, doskonale stymuluje zmysł dotyku.

Jesteśmy bardzo dumne z naszej pracy na rzecz lokalnej społeczności i dla dobra planety.

Lena Stryjska
Charter Member LC Poznań Patria

Dar LC Poznań Patria dla poznańskiej 105-tki z okazji 30-lecia Klubu


karty z historii Klubu